Napiszcie mi całe obliczenia (:

Tata Zosi jest od niej 3razy starszy, a Zosia jest od niego młodsza o 30lat. Ile lat ma Zosia?

Na bardzo nudnym wykładzie połowa studentów przysypia, a jedna trzecia rozwiązuje krzyżówki. Wśród pozostałych 6 słuchaczy 5 osób czyta książkę i tylko jedna studentka pilnie notuje.
Ile studentów jest obecnych na tym wykładzie?

Babcia Asia sprzedała na targu 8koszyków grzybów po 15zł. za koszyczek i 5litrów jagód po 12zł za litr. Babcia Kasia sprzedaje na targu tylko jagody za 18zł za jedną łubiankę. Ile łubianek musi sprzedać babcia Kasia by zarobić tyle, co babcia Asia?

3

Odpowiedzi

2010-03-24T20:12:30+01:00
Zad.1
3-1=2 // 3 razy starsza minus jej wiek
30/2=15
Zosia ma 15 lat.

Zad.2
½x-⅓x=6
3/6x -2/6x=6
⅙x=6 /*6
x=36
Na wykładzie jest 36 uczniów

Zad.3
8*15+5*12=180
180/18=10
Musi sprzedać 10 łubianek, aby jej dorównać.
1 5 1
2010-03-24T20:13:23+01:00
1)x - wiek zosi
3x - wiek taty zosi = x+30

więc metoda prób
x = 10
3x = 30
x+30=40 NIE

x=15
3x=45
x+30=45 TAK
Tata ma 45 lata a zosia 15

2) 1/2 - przysypia
1/3- krzyżówki
5 - czyta książkę
1-słucha

1/3= 2/6
1/2 = 3/6
2/6+3/6=5/6
1/6=6
czyli razy 6 = 36
Jest 36 studentów
jak chcesz to ostatnie napisze zi w prywatnych tylko mi przpomnij napisz do mnie bo teraz musze schodzić bye
1 4 1
2010-03-24T20:21:00+01:00
Zad.1
analiza
x-wiek Zosi
3x-wiek taty
rozwiązanie
3x=x+30
3x-x=30
2x=30/:2
x=15
odp.Zosia ma 15 lat.
zad.2
x-liczba wszystkich studentów
1/2x=liczba przysypiających studentów
1/3x=liczba rozwiązujących krzyżówki
6-pozostali
rozwiązanie
x-½x-⅓x-5=1
x-½x-⅓x=6/*6
6x-3x-2x=36
x=36
Odp.Na wykładzie jest 36 studentów.
Zad.3
8*15+5*12=180
180/18=10
Odp.Babcia Kasia musi sprzedać 10 łubianek, aby zarobić tyle co babcia Asia.
1 5 1