1. podaj jedno wydarzenie historyczne z czasów odrodzenia.
2. odpowiedz, co oznacza termin renesans.
3. Przekonanie, że celem ludzkiego działania jest troska o godność i szczęście człowieka, to :
a. egoizm
b. cynizm
c. humanizm
d. indywidualizm
4. scharakteryzuj w kilku zdaniach człowieka renesansu.
5. W juki sposób współcześni twórcy nawiązują do odrodzenia ? Wymień 3 przykłady.

thx ;d

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T20:30:27+01:00
1. 1517 - wystąpienie Marcina Lutra
2. Renesans (od Renovatio - odrodzenie, odnowienie) - epoka historyczna pomiędzy średniowiczem a barokiem, trwająca przez cały XVI wiek. Kolebką renesansu były Włochy.
3. ODP. C
4. Człowiek renesansu:
- był humanistą
- postrzegał Boga jako kochającego Ojca; szafarza łask (To tzw. Bóg Nowotestamentowy)
- Interesował sie wieloma tematami
- udzielał sie społecznie
- w renesansie panowały dwie postawy filozoficzne. Ludzie dzielili sie na stoików (spokojni ludzie, mający dystans do świata, nie poddawali sie skrajnym emocjom) i epikurejczyków (ludzie zabawowi, korzystajacy z życia i nie przejmujący się dniem jutrzejszym - > Słynne "Capre Diem", czyli "Chwytaj dzień")
5. "Energic" Wojtka Siudmiaka z 1994 r. Obraz odnosi sie do "Człowieka witruwiańskiego"

"Ja - marnotrawny" Tadeusza Kubiaka. W wierdzu, rozważając o domu, autor odnosi się do pieśni J. Kochanowskiego (Pieść Świetojańska o Sobótce) i fraszki (Na dom w Czarnolesie)
76 2 76
2010-03-24T20:31:09+01:00
1- Wystąpienie Marcina Lutra i wywieszenie 95 tez związancy ze złym prowadzeniem koscioła.
2-Renesans trwał we Włoszech od XIV w. do XVI,określany często jako "odrodzenie sztuk i nauk" oraz koncepcja historiozoficzna odnosząca się do historii.
3-(c) humanizm
4-ludzie doby renesnsu chętnie korzystali z uroków życia
5-malując lub rzeźbiąc nagie postacie,budowle zakończone kopułami, na sianach swiątyń wykonane płaskożeźby i freski
85 4 85