Zadanie 1
Zapisz równanie reakcji w postaci cząsteczkowej.
a) wodorotlenku potasu z kwasem siarkowym IV
b) wodorotlenku wapnia z kwasem bromowodorowym.

Zadanie 2
Zapisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skruconej.
a) KOH+HJ
b)NaOH+HNO3

1

Odpowiedzi

2010-03-24T20:48:54+01:00
1.
a) 2KOH + H2SO3= K2SO3+2H2O
b)Ca(OH)2+2HBr=CaBr2+2H2O

2.
a) KOH+HJ=KJ+H2O
K⁺+OH⁻+H⁺+J⁻=K⁺+J⁻+H2O
OH⁻+H⁺=H2O
b)NaOH+HNO3=NaNO3+H2O
Na⁺+OH⁻+H⁺NO3⁻=Na⁺+NO3⁻+H2O
OH⁻+H⁺=H2O