1) Oblicz ile razy jest większa masa cząsteczkowa gazu powodującego mętnienie wody wapiennej od masy cząsteczkowej związku chemicznego niezbędnego do życia.


2) Oblicz wartość indeksów stechiometrycznych i napisz wzór związku chemicznego
a) COх- masa cząsteczkowej związku chemicznego wynosi 28 u.
wzór sumaryczny związku chemicznego:


b) NaхPO₄ -masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 164u.
wzór sumaryczny związku chemicznego:


3. Ustal wzór związku chemicznego,którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie 46u, 1 atom o masie 32u i 4 atomy pierwiastka o łącznej masie 64u.

Bardzo proszę pomóżcie mi! Jeżeli będę mogła to się odwdzięczę -chętnie z biologi.

1

Odpowiedzi

2013-06-09T02:23:41+02:00

Zadanie 1.

Gaz powodujący mętnienie wody wapiennej to CO₂.

Związek chemiczny niezbędny do życia to H₂O.

mCO₂ = 12u + 2·16u = 44u

mH₂O = 2·1u + 16u = 18u

44u : 18u ≈ 2,4

Odp.: Masa cząsteczkowa CO₂ jest ok. 2,4 razy większa od masy cząsteczkowej H₂O.

 

Zadanie 2.

COx

12u + x·16u = 28u

12u + 16x = 28u

16x = 28u - 12u

16x = 16u       | : 16

x = 1

wzór sumaryczny związku chemicznego:   CO

 

NaxPO₄

x·23u + 31u + 4·16u = 164u

23x + 31u + 64u = 164u

23x + 95u = 164u

23x = 164u - 95u

23x = 69u       | : 23

x = 3

wzór sumaryczny związku chemicznego:   Na₃PO₄

 

Zadanie 3.

46u : 2 = 23u   ⇐   masa atomowa sodu (Na)

32u                    ⇐   masa atomowa siarki (S)

64u : 4 = 16u   ⇐   masa atomowa tlenu (O)

wzór sumaryczny związku chemicznego:   Na₂SO₄