[Wieczorem Janek z tatą dotarli do pensjonatu "Zacisze". Tata zaproponował, że następnego dnia wybiorą się na wycieczkę rowerową po okolicy. Otworzyli mapę wykonaną w skali 1 : 250 000 i wyznaczyli trasę, która na mapie wynosiła 14,8 cm.]

Zad.1 Ile kilometrów mają do przejechania ?

Zad.2 Część trasy o długości 15 km wiodła czerwonym szlakiem. Ile cm na mapie ma ten odcinek czerwonego szlaku ?

[W czasie wycieczki rowerowej Janek dostrzegł pasące się w oddali sarny. Zatrzymali się, aby je poobserwować. Zwierzęta znajdowały się na polance w kształcie trapezu prostokątnego o podstawach 45 m i 20 m oraz ramionach o długości 20m i 32 m.]

Zad.3 Ile metrów siatki byłoby potrzebne na ogrodzenie tej polany?

Zad.4 Jaka jest powierzchnia na której pasą się sarny ? Odpowiedź podaj w arach.

Zad. 5 Nieopodal polany dostrzegli prostopadłościenny karmnik o wymiarach 20 cm x 30 cm x 40 cm wypełniony 1/4 wysokości ziarnem. oszacuj objętość ziarna znajdującego się w karmniku. Odpowiedź wyraź w decymetrach sześciennych.

1

Odpowiedzi

2010-03-24T21:47:41+01:00
Zad 1.
1:250000
1cm-2,5km
2,5*14,8 =37km
Odp. Mają do przejechania 37km.

zad 2.
1:250000
1cm-2,5km
15/2,5=6cm
Odp.Ten odcinek czerwonego szlaku ma na mapie 6cm

zad 3.
Tu trza obliczyc odwód.

20m+20m+45m+32m = 117m
Odp. Na ogrodzenie tej polany potrzebne byłoby 117m siatki

zad 4.
P(trapezu)=(a+b)*h/2
P=(45+20)*20/2=65*20/2=1300/2=650m²
1a=100m²
650m²=6,5a
Odp. Powierzchnia pola, na którym pasą się sarny wynosi 6,5a

zad 5.
20cm=2dm ; 30cm=3dm ; 40cm=4dm
V=a*b*c
V=2*3*4=6*4=24dm²
24*1/4(ułamek jedna czwarta)=6dm³
Odp.Ziarno w karmniku zajmuje powierzchnie 6dm³

__________________________
Chce naj. odp :)
Pozdro,Druciak


128 4 128
dzięki :)
Zadanie 4 jest źle.
Dziękuje ;)