Odpowiedzi

2010-03-24T22:32:25+01:00
V=6*4*9=216[m³]=216 000 dm³
%N=71%
%O=21%
d(N)=1,24 g/dm³
d(O)=1,43 g/dm³
m(N)=?
m(O)=?

216 000 dm³ - 100%
x dm³ N - 78%
x=168 480 dm³ N

216 000 dm³ - 100%
y dm³ O - 21%
y=45 360 dm³ O

d=m/V => m=d*V
m(O)=1,43 g/dm³ * 45 360 dm³ = 64 864,8 g = 64,86 kg O - masa tlenu
m(N)=1,24 d/dm³ * 168 480 dm³ = 208 915,2 g = 208,91 kg N - masa azotu
2010-03-24T22:41:48+01:00
Klasa ma wymiary 6m x 4m x 9m. Oblicz, ile kg tlenu i azotu jest w tej klasie? Gęstość azotu wynosi 1,24g/dm3 a tlenu 1,43g/dm3.

V=60*40*90
V=216 000 dm³

tlen:
21% w powietrzu
0,21V=45 360 dm³
d=1,43g/dm3.
m=dV
m=1,43g/dm3.*45 360 dm³
m=64 864,8 g
m=64, 8648 kg

azot
78%
0,78V=168480 dm³
d=1,24g/dm3
m=dV
m=1,24g/dm3.*168480 dm³
m=208 915,2g
m=208, 9152 kg