Odpowiedzi

2010-03-25T07:11:16+01:00
Dążył do stworzenia silnych podstaw materialnych oraz prawnych sprawowanych rządów królewskich.
Dzięki pokojowi w Kaliszu Polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską(1343),również przyłączył do Polski Ruś Halicką(1366),zawierał on także sojusze z księstwami Pomorza Zachodniego,starał sie o odzyskanie Śląska.
Ponadto wprowadził jednolity system zarządzania państwem,powołałSąd Wyższy Prawa Niemieckiego,dbał o rozwój gospodarczy Polski.
15 4 15