Zad.1
Dwoje uczniów siedzi w odległości 1 metra od siebie. Masa pierwszego wynosi 70 kg,drugiego 60 kg. Jak wielką siłą grawitacyjną oddziałują na siebie wzajemnie? Stała grawitacji: G=6,67*10⁻¹¹Nm²/kg².

Zad.2
Oblicz z jaką siłą oddziałuje Ziemia na Księżyc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T23:25:58+01:00
1.
r = 1m
m₁ = 70kg
m₂ = 60kg

F = G*m₁*m₂/r²
F = 6,67*10⁻¹¹Nm²/kg²*60kg*70kg/1m² = 28014 * 10⁻¹¹ N

2.
F = G*M*m/r²
M = 5,97*10²⁴ kg
m = 7,35*10²²kg
r = 38 *10⁷m
F = 6,67*10⁻¹¹Nm²/kg²*7,35*10²²kg*5,97*10²⁴ kg/(38 *10⁷)²m = 292,68*10³⁵Nm²/1444 * 10 ¹⁴m² = 2,03 * 10²⁰ N