Odpowiedzi

2010-03-25T15:03:54+01:00
Przekątne ścian bocznych prostopadłościanu o długościach 8 i 12 tworzą kąt \alpha . Wiedząc, że \cos \alpha =\tfrac{1}{3}, oblicz długości krawędzi tego prostopadłościanu.
2010-03-25T15:04:11+01:00
D=√x²+y²+z²(wszystko pod pierwiastkiem)