Bardzo proszę pisać rozwiązania do odpowiedzi..!!!!

zad. 1
Odległość rzeczywista między Giżyckiem i Rynem wynosi 21 km. , a na mapie 7 cm. Podaj skalę tej mapy .
zad.2
Oblicz.
a) 40 m.-ile to km?
b)105 cm-ile to metrów?
c) 7mm ile to decymetrów?
zad.3
Jakie liczby trzeba wpisac w puste pola?
masa |tony |kg |gramy
--------------------------------------------
samochód|.............|1145|...........
-----------|
pudełko | ............|........|1300

Wyraź masę 4*( 10 do potęgi szóstej)kg w tonach.
zad.4
Ile jest liczb naturalnych , których zaokrąglenie do tysięcy jest równe 23000?
zad.5
Oblicz,jakie jest pole obszaru w terenie przedstawionego na mapie o wymiarach
8cm x 5cmwykonanej w skali 1 : 400000 .
zad.6
Zaokrąglij liczbę ułamek 1/7 do części tysięcznych.
zad.7
zaokrąglij liczby ułamek 1/3 i ⅙ do części setnych i oblicz ich różnicę.

2

Odpowiedzi

2009-10-29T17:24:13+01:00
Zad.1
21km=21000m
21000m=2100000cm
skala= 7/2100000 :7
skala = 1/300000
zad.2
a)40m=0,04km
b)105cm=1,05m
c)7mm=0,07dm
zad.3
samochód=1,145t=1145kg=1145000
pudełko=0,0013t=1,3kg=1300g
zad.4
499
zad.5
8*5=40cm²
40*40000=1600000cm²=160m²
zad.6
1/7=0,(142857)≈0,143
zad.7
1/3=0,33333....
1/3≈0,33
1/6=0,161616....
1/6≈0,16
0,33-0,16=0,17
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T17:36:08+01:00
1. 7 cm - 21 km.
1 cm - 3 km
skala 1 ; 30 000
2.
a) 40 m
1000 m - 1km
40 m - x km
x= 40 * 1 / 1000= 40/1000 = 0 ,04 km

b)105 cm = 1,05m wystarczy 105 podzielić przez 100

c)7mm
100mm - 1dcm
7mm - x dcm
x= 7/100 = 0,07 dcm


3.
samochod | 1,145| 1145| 1145000
pudełko |0,0013|1,3|1300|

4 * 1000000 = 4 000 000 = 4 000 ton

4.
przedział od 22 500 do 23 499 czyli jest ich 999

5.
p=40cm kw
skala 1 ;400000

40 * 400000 = 16 000 000 ml cm kwadratowych czyli 160 000 m kwadratowych czyli 160 km kwadratowych

6. 1/ 7 = 0,(1428571)= w zaokrągleniu 0,143


7.1/3 = 0,333333333333333333...3 w zaokrągleniu 0,333
1/6 = 0,1(6)7 czyli 1,66666...6667 w zaokrągleniu 0,166
0,33 - 0,16 = 0,17


Pozdrawiam.
P.S. wrazie wątpliwości proszę pisać
1 5 1