Podkreśl formanty i podaj wyrazy podstwowe:
a).................... -> przebudzanka
b).................... -> podpowiadacz
c)..................... -> śpiewalnia
d)..................... -> pięknota
e)..................... -> zapamiętywalnik
f)...................... -> garniturowiec

1

Odpowiedzi

2010-03-25T16:32:33+01:00
A. formant - anka
przebudzac - przebudzanka
b. formant - acz
podpowiadac - podpowiadacz
c. formant - alnia
śpiewac- śpiewalnia
d. formant - ota
pięknośc - pięknota
e. formant - alnik
zapamiętywac - zapamiętywalnik
f. formant - owiec
garnitur - garniturowiec
44 4 44