Odpowiedzi

2010-03-25T17:04:17+01:00
Najważniejsze przyczyny wybuchu II wojny światowej
1. Upokorzenie Niemiec po I wojnie światowej
2. Faszyzm niemiecki dąży do obalenia systemu wersalskiego
Chodzi tutaj o to, że Niemcy chciały pomścić klęskę swoją w I wojnie światowej. Uważali to za hańbę i chcieli ją zmazać z historii Niemiec. Dążyli do obalenia systemu wersalskiego, który nakazywał im utratę wszystkich koloni, demilitaryzację Nadrenii, oddanie Francji Alzacji, Lotaryngii i Zagłębia Saary, ograniczenie armii, do 100 tys. żołnierzy, zakaz posiadania łodzi, lotnictwa wojskowego i czołgów i odszkodowania powojenne dla Francji. To wszystko przyczyniło się do tego, że Hitler, który założył NSDAP pozyskał wielu zwolenników i stworzył faszyzm.
Dążenie Hitlera do podporządkowania sobie Europy.
Hitler powoli organizował państwo i zaczynał podbijać Europę. W roku 1938 przyłączył on Austrię do Rzeszy, później Sudety i zajął Czechy, Morawy i Kłajpedę.
3. Odrzucenie ZSRR na konferencji w Genui
Odrzucenie Niemiec miały duże znaczenie i było przyczyną wojny, ponieważ Związek Radziecki poszukał sobie sojusznika Niemcy i nastawił się przeciwko Europie. Niemcy tak jak ZSRR dąży do panowania w Europie, dlatego w Rapallo został podpisany trakt, na mocy, którego Niemcy mogły na terenie Rosji budować zakłady zbrojeniowe, dzięki którym dobrze przygotowały się do wojny.
4. Niepodporządkowanie się Polski do Hitlera - nie zgodzenie się na zbudowanie eksterytorialnej autostrady łączącej Niemcy z Prusami i przyłączenie Gdańska do rzeszy.
5. Podpisanie 23.VIII.1939r. radziecko-niemieckiego paktu o nieagresji Ribbentrop-Mołotow.


Wstęp

.......Ponad sto lat trwała niewola społeczeństwa. Nadszedł wreszcie upragniony dzień wolności 11 listopada 1918 roku. Okres po wyzwoleniu był bardzo trudny dla Polaków. Wyniszczenie i kryzysy gospodarcze lat 30-tych, zagrożenie kolejne ze strony Niemiec, odbudowujących swą militarną potęgę, a więc łamanie umów pokojowych, a także wrogość Rosji wobec Polski stało się główną przyczyną nieszczęść społeczeństwa polskiego.

Kres niepodległości II Rzeczpospolitej położył pakt obu państw: Niemiec i Rosji. Polska stała się odtąd terenem agresywnych działań ze wschodu i zachodu. Między tymi działaniami próbował żyć naród, który nadal wierzył w demokrację i swobodę ludzi.

Niemcy i Rosja niosły ze sobą widmo ogromnej siły. Świat przyglądał się temu obojętnie. Zwłaszcza Anglia i Francja, które zachowywały się biernie wobec Polski, znajdującej się w obliczu rosnącego nacisku Hitlera, chcącego zagarnąć ziemie polskie, a zwłaszcza Gdańsk i Pomorze. Stalin domagał się włączenia do Rosji naszych ziem wschodnich.......

......I rozpoczęła się wojna.

Wczesnym świtem 1 IX 1939 roku, siły zbrojne hitlerowskich Niemiec, rozpoczęły działania wojenne przeciw Polsce. O godz.445 na polską placówkę na Westerplatte w porcie gdańskim spadły pierwsze pociski. Na Polskę runęła masa czołgów i ciężkiego sprzętu, a artyleria pokryła pozycje polskie lawiną ognia. W ciągu pierwszych bombardowań zginęło wielu ludzi. Anglia i Francja wystąpiły do Berlina z notą o zaprzestanie wojny, ale nie pospieszyli Polsce z pomocą, ponieważ nie chcieli narażać się Niemcom.

Armia Czerwona ZSRR, wtargnęła na teren Polski, pogwałcając w ten sposób pakt o nieagresji z 1932 - 1945 r. Agresja ta przypieczętowała klęskę Polski. Żołnierze z rozbitej armii dostali się do niewoli niemieckiej lub rosyjskiej. Na większą uwagę zasługuje fakt rozstrzelania przez rosyjską NKWD tysięcy polskich oficerów, których obwiniano za krwawą rzeź. Ziemie Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej pod koniec września wypełniły się tłumami uchodźców z zachodu, ścierając się z odwrotną falą uciekinierów pędzonych przez Armię Czerwoną. Rodziny traciły z sobą kontakt i wszelki dobytek, stając się ofiarami niemieckich i radzieckich prześladowań. Polaków owładnęło poczucie niezawinionej krzywdy i rozpaczy. Załamały się podstawy ich życia......
2010-03-25T17:37:02+01:00
Wszystko zaczyna się tragicznego wrześniowego poranka. 1 września 1939 r. hitlerowskie Niemcy, bez żadnej zapowiedzi, dokonują zbrojnej agresji na Polskę. Wojna, strach, rozpacz... W ciągu kilku dni wojska nieprzyjaciela wdzierają się głęboko w nasze terytorium. Siódmego dnia armia niemiecka dociera do Warszawy. Dziesięć dni później armia radziecka przekracza naszą wschodnia granicę. Polsko-radziecki układ o nieagresji zostaje złamany.
28 września 1939 r. dwaj agresorzy zawierają układ o podziale zdobytego terytorium. Cel: państwo polskie nie może się odrodzić! Należy wyniszczyć biologicznie naród!
Do głosu dochodzi bezprawie i terror. Rozpoczynają się masowe egzekucje. Faszyści mordują inteligentów, księży, działaczy społeczno-politycznych. Trzeba zniszczyć ducha historii! Trzeba zgładzić Polaków i to, co polskie!
Niemcy budują obozy koncentracyjne i obozy zagłady. Na ulicach miast łapanki. Tak schwytanych ludzi masowo wywozi się do obozów. Arbeit macht frei – napis nad bramą wejściową w Auschwitz brzmi zachęcająco. O ironio! Zimne baraki i twarde prycze. Brud i robactwo. Człowiek nie ma imienia. Jest tylko nic nie znaczącym numerem. Rano apel, często kilkugodzinny. Potem niekończąca się praca. Głodowe porcje jedzenia. Brak ci sił? Nic więc nie znaczysz. Już jesteś trupem. Chorych i niedołężnych zabija się. Dziękujesz Bogu za każdy przeżyty dzień, a może przeklinasz każdą godzinę. Ludzie zapominają, kim są. Niekiedy – niestety – zachowują się jak zwierzęta. Byle przeżyć. Są poddawani medycznym eksperymentom. Wolność to śmierć. Absurdalne, ale prawdziwe.
Niemcy masowo wysiedlają Polaków do Generalnej Guberni. Wywożą do Niemiec na przymusowe roboty. Do pracy nadaje się każdy, kto skończył 12 lat. Trwa pacyfikacja wsi. Mieszkańców się wysiedla lub morduje, nie wyłączając dzieci, kobiet i starców.
Na terenach włączonych do Rzeszy zamyka się wszystkie polskie szkoły. Dzieci uczą się po niemiecku. Język polski jest zakazany. Nie wolno posiadać odbiorników radiowych, wydawać książek i prasy.
Nasz wschodni sąsiad, podobnie jak Niemcy, masowo wysiedla Polaków z okupowanych terenów. Ludzi wywozi się w głąb ZSRR, głównie do Kazachstanu i na Syberię, do obozów pracy. Warunki urągają człowieczeństwu.
Rosjanie mordują inteligencję, ziemiaństwo, urzędników, policjantów i wojskowych. Następuje sowietyzacja polskiego szkolnictwa i kultury. Polakom trzeba wpoić komunistyczną ideologię. Aktywnych twórców aresztuje się, a często morduje.
Kościół katolicki to wróg „numer jeden” – wszak stanowi ostoję życia narodowego. Zamyka się więc świątynie, a księża są rozstrzeliwani lub trafiają do obozów.
Cierpią nie tylko Polacy. Tragiczny jest los Żydów. Naziści pozbawiają ich wszelkich praw, przede wszystkim prawa do życia. Najpierw wyznacza się dla nich getta, straszliwie ciasne. Wyjście poza ich teren równa się śmierci. Żydzi przymierają głodem. Minimalne racje żywnościowe otrzymują tylko ci, którzy pracują w niemieckich zakładach. Głód i brak higieny mnożą choroby, w efekcie zabijają. Wokół mnóstwo trupów wrzucanych na taczki. Wśród nich mężczyźni i kobiety. Ciała nagie, owrzodzone, chude, przeraźliwie wynędzniałe. Widok przerażający! Nie koniec na tym. Wśród trupów są również dzieci, nawet noworodki! Rozrywką niemieckich wartowników jest bicie, kopanie i okładanie kolbą karabinu i tak już półżywych ludzi.
Styczeń 1942 roku. Hitler postanawia ostatecznie rozwiązać kwestię żydowską. Niemcy likwidują kolejne getta. Ludność wywozi się do obozów zagłady. Holocaust trwa do końca wojny.
Strach, terror, rozpacz, panika, gniew. Jak to możliwe, że jedni ludzie innym zgotowali ten los? Ci, którzy przeżyli, do końca swych dni nie zapomną okrutnych lat okupacji.

;DDD