Odpowiedzi

2010-03-25T18:33:16+01:00
Z.1
r = 2 cm
P = π r² = π* ( 2 cm)² = 4π cm²
L = 2 π r = 2 π * 2 cm = 4 π cm
L - obwód koła
z.2
L = 28 π cm
2 π r = 28 π cm ---> r = 14 cm
d = 2 r = 2*1 4 cm = 28 cm
Odp. r = 14 cm, d = 28 cm
z.3
(x -1)( x +2) = x² + 5
x² +2x - x -2 = x² + 5
x - 2 = 5
x = 5 +2 = 7
Odp. x = 7
2010-03-25T18:42:27+01:00
1 oblicz pole koła i obwód o promieniu 2 cm.
2 oblicz średnice i promień okręgu jesli długość okręgu wynosi 28<pi> cm.

r - promień
l - długość koła
a - średnica

1.
r = 2
l = 2*¶*r
l = 2*¶*2
l = 4¶

2.
l = 28¶
r = 28¶:2¶
r = 14
a = 2*14 = 28

rozwiąż równanie (x-1)(x+2)=x<do kwadratu> +5 ;)

(x -1)( x +2) = x² + 5
x² +2x - x -2 = x² + 5
x - 2 = 5
x = 2 +5
x = 7