Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T22:15:29+01:00
A)5½:a=2¾:3
2¾ a = 3 * 5½
¹¹/₃ a = 3* ¹¹/₂
¹¹/₃ a = ³³/₂ / * ³/₁₁
a = ⁹/₂
a = 4 ½

b)16:3⅗=a:1,2
3⅗ a = 16* 1,2
¹⁸/₅ a = 19 ⅕
¹⁸/₅ a = ⁹⁶/₅ / * ⁵/₁₈
a = ⁹⁶/₁₈
a = 5 ⁶/₁₈
a = 5 ⅓

c)a:0,3=3,6:2⅖
2⅖ a = 0,3 * 3,6
2⅖ a = 1,08
2,4 a = 1,08 / : 2,4
a = 0,45

d)5:a=4⅔:1⅙
4⅔ a = 1⅙ *5
¹⁴/₃ a = ⁷/₆ *5
¹⁴/₃ a = ³⁵/₆ / * ³/₁₄
a = ³⁵/ ₂₈
a = 1 ⁷/ ₂₈
a = 1 ¼
1 1 1