Odpowiedzi

2010-03-25T18:52:03+01:00
Odpowiedź jest bardzo prosta:

Monarchia absolutna- to system rządów, w którym najwyższą, nieograniczoną i niepodwarzalną władzę sprawuje monarcha (najczęściej jest to król).

Monarchia konstytucyjna- system rządów, w którym głową państwa jest monarcha (najczęściej król), lecz jego areał jego władzy wyznacza i ogranicza konstytucja.