Pomocy !!!!!! Produktami reakcji magnezu z kwasem chlorowodorowym są wodór i chlorek magnezu. Oblicz, ile gramów wodoru powstanie w tej reakcji chemicznej, jeśli masa produktów wynosi 190g. Stosunek masy chlorku magnezu do wodoru wynosi 95:2. Help!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • KaK
  • Początkujący
2009-10-29T19:22:01+01:00
Mg + 2HCl -> MgCl2 +H2

Masa produktow z reakcji = 95g+2g=97g
(Mmolowa MgCl2=95, H2=2)

w 97g produktów jest 2g H2 to w 190g jest x
proporcja:
97g --- 2g H2
190g --- x

x=190*2/97=3,91 g H2