Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T19:15:55+01:00
WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA- U SCHYŁKU XVIII WIEKU FRANCJA RZĄDZONA PRZEZ LUDWIKA XVI NALEZAŁA DO NAJPOTĘŻNIEJSZYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH. WPŁYWY Z KOLONII, ROZWOJ GOSPODARKI I PRZEMYSŁU NIE BYŁY JEDNAK W STANIE POWSTRZYMAĆ NARASTAJĄCEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO. WE FRANCJI PANOWAŁ PODZIAŁ SPOŁECZNY NA SZLACHTĘ, DUCHOWIEŃSTWO I STAN TRZECI.. DWA PIERWSZE STANY MIAŁY DECYDUJĄCY WPŁYW W PAŃSTWIE ORAZ PRZYWILEJE HONOROWE, NAWET SYAN TRZECI BYŁ SILNIE Zróżnicowany. Francja BYŁA KRAJEM ROLNICZYM, STAN TRZECI NIE MAIŁ ŻADNEGO WPŁYWU NA POLITYKĘ.. FRANCJA JEST BARDZO ZADŁUŻONA, ZONA LUDWIKA XVI – MARIA ANTONINA PROWADZI BARDZO KOSZTOWNE ZYCIE , POZOSTALA CZĘŚC SPOŁECZEŃSTWA ŻYJE W NĘDZY. NAJBOGATSZA WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA BYŁA BURŻUAZJA - CHCIALA MIEĆ WPŁYW NA DECYZJE POLITYCZNE. LUDWIK XVI RZĄDZIŁ ABSOLUTNIE, NIEZWOŁYWAŁ PARLAMENTU, PODNOSIL PODATKI ZA ZGODĄ DUCHOWIEŃSTWA I SZLACHTY. PRÓBUJĄC RATOWAĆ SYTUACJE FINANSOWĄ PAŃSTWA, PRZEDSTAWIŁ ZGROMADZENIU NOTABLI PROJEKT REFORMY, WEDŁUG KTÓREJ STANY UPRZYWILEJOWANE MIAŁY ZOSTAĆ OPODATKOWANE. ZWOŁANO STANY GENERALNE .
5 MAJA 1789 ROKU ZWOŁANO DO WERSALU PARLAMENT ( PO RAZ PIERWSZY OD 1614). STAN TRZECI MIAŁ TAKĄ SAMĄ LICZBĘ PRZEDSTAWICIELI JAK STANY UPRZYWILEJOWANE, OBRADY JEDNAK ODBYWAŁY SIĘ OSOBNO. 17 CZERWCA STAN TRZECI PRZYJĄŁ NAZWĘ ZGROMADZENIE NARODOWE, UZNAJĄC SIĘ ZA PRZEDSTAWICIELA CAŁEGO SPOŁECZENŚTA. W CZASIE OBRAD ROZESZLY SIĘ PLOTKI O PLNACH ATAKU NA PARYŻ ORAZ O ZWOLNIENIU JAKUBA NECKERA. 14 LIPCA 1789 ROKU Paryżanie WYSLI NA ULICE I SKIEROWALI SIĘ NA BASTYLIĘ, BĘDĄCĄ SYMBOLEM STAREGO ŁADU. PO KRÓTKIM ZDERZENIU Z ODDZIAŁAMI KRÓLEWSKIMI BASTYLIA (SYMBOL ABSOLUTYZMU WE FRANCJI) ZOSTAŁA ZDOBYTA. NA WIEŚĆ O TYM ZACZEŁY POWSTAWAĆ REWOLUCYJNE ZARZĄDY MUNICYPALNE, A NA WSI WYBUCHAŁY ROZRUCHY CHŁOPSKIE. KRÓL NIE MAJĄC INNEGO WYJŚCIA WYCOFAŁ WOJSKA. PO TY WYDARZENIU ZNIESIONO PRZYWILEJE STANOWE, WPROWADZONO RÓWNOŚC WSZYSTKICH OBYWATELI. 26 SIERPNIA 1789 USTANOWIONO DEKLARACJE PRW CZŁOWIEKA I OBYWATELA, WPROWADZIŁA ONA SWOBODĘ WYZNANIA, MYŚLI, SŁOWA I DRUKU. WPROWADZONO ZASADĘ MONTESKJUSZA O TRÓJPODZIALE WŁADZY. WE WRZEŚNIU 1791 UCHWALONO KONSTYTUCJE. WŁADZE USTAWODAWCZĄ ODDANO W RĘCE ZGROMADZENIA PRAWODAWCZEGO – LEGISLATYWY, ZAŚ WŁADZĘ WYKONAWCZĄ MILEI SPRAWOWAĆ MINISTROWIE I KRÓL. SPOŁECZEŃSTWO PODZIELONO NA CZTERY GRUPY MAJATKOWE. FRANCJA STAJE SIĘ MONARCHIĄ KONSTYTUCYJNĄ, JEST TO 3 KONSTYTUCJA NA ŚWIECIE. ZGROMADZENIE PRAWODAWCZE : PRAWICA –MONARCHIŚCI, CENTRUM – BAGNO, LEWICA – PRAWICA (ŻYRONDYŚCI), LEWICA (JAKOBINI, SANKIULOCI). ZGROMADZENIE TO DOBYŁO SIĘ 1 PAZDZIERNIKA 1791. NA CZELE LEWICY STAŁ ROBESPIERRE. ZYRNDYSCI CHCIELI WOJNY Z AUSTRIĄ, POWSTAŁ WTEDY HYMN FRANCJI. NA POCZĄTKU FRANCJI SIĘ NIE POWODZIŁO, ŻYRONDYŚCI WEZWALI CAŁY NARÓD FRANCUSKI DO WALKI, OBALONA KRÓLA I OSADZONO GO W WIĘZIENIU. WŁADZĘ ZACZĘŁI PRZEJMOWAĆ JAKOBINI, POSZERZYŁA SIĘ FALA TERRORU, KRÓLA OSKARŻONA O ZDRADĘ I SKAZANO NA KARĘ ŚMIERCI. FRANCJA STAŁA SIĘ REPUBLIKĄ. JAKOBINI ARESZTUJĄ ŻYRONDYSTÓW, ŻYRONDYSTÓW GŁÓWNYM PRZYWÓDCĄ ZOSTAJĘ ROBESSPIERE, RZĄD PRZEJĘLI JAKOBINI. POWSTAJE PIERWSZA KOALICJA PRZECIW FRANCJI – AUSTRIA, PRUSY, HISZPANIA, HOLANDIA I BELGIA. WYBUCHAŁY POWSTANIA MONARCHISTÓW. II KOST – 1795 III 1795SKUTKI- ŚMIERĆ 100 OSÓB, 200 TYS OSOB ZOSTAŁO WYMORDOWANYCH PRZEZ WYSTĄPIENIA, LIKWIDACJA FEUDALIZMU, ZAPEWNIENIE CHŁOPOM WŁASNOŚCI ZIEMII, NIETYKLANOSC WŁASNOŚCI, POWSTANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, ROZDZIELENIE KOŚCIOŁA OD PAŃSTWA, HYMN NARODOWY, FLAGA NARODOWA, POWSTANIE POWSZECHNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
4 1 4