Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T11:59:25+01:00
Skala podobieństwa ΔABC do A₁B₁C₁:
k=10:4=2,5

5:B₁C₁=2,5
B₁C₁=5:2,5=2

8:A₁C₁=2,5
A₁C₁=8:2,5=3,2