1 Stalową kulkę rzucono pionowo w dół z wysokości h= 10m z prędkością początkową o wartości Vo= 5m/s. Omów zmiany energii tej kulki ( całkowitej, potencjalnej, kinetycznej). Jaka będzie wartość prędkości kulki w chwili uderzenia o ziemię? Opory ruchu pomijamy.

2. Jaki jest stosunek energii kinetycznej ciała okrążającego Ziemię w odległości 6400km od jej środka do jego energii potencjalnej?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T00:12:30+01:00
Wartość energii całkowitej jest cały czas stała,
na początku ruchu, ciało ma i energie potencjalną i kinetyczna, a w momencie zderzenia tylko kinetyczną
mgh+mv₀²/2=mv₂²/2
v₂=√(gh+v₀²/2)≈10,6m/s


Ek=mv²/2 F₀=Q mv²/r=GMm/r² mv²/2=GMm/2r
Ek=GmM/2r
Ep=-GMm/r

Ek/Ep=-1/2