Pokój Sławka jest prostokątem o wymiarach 2,5m × 4m. Sławek narysował plan swojego pokoju w skali 1:50. Jakie pole powierzchni ma pokój Sławka? Jakie pole powierzchni ma prostokąt który narysował Sławek?

Proszę o obliczenia i odpowiedź.

2

Odpowiedzi

2010-03-25T19:42:48+01:00
Skala 1:50 to 50-krotne pomniejszenie

a=2,5m=250cm
250:50=5cm

b=4m=400cm
400:50=8cm
rysunek ma wymiary 5cm na 8 cm, a jego pole=5×8=40cm²
pokój sławka ma pole =2,5×4=10m²
2010-03-25T19:44:05+01:00
2.5m=250cm 4m=400cm 250/50=5 400/50=8
8*5=40-centymetrów kwadratowych
2,5*4=10m2