Rozwiąż nierówność :3x-2(x-2)≥3(x-4)-2(2-3x)
a)Wypisz wszystkie liczby naturalne należące do zbioru jej rozwiązań.
b) Ile liczb całkowitych większych od -3 należy do zbioru rozwiązań?
c)Podaj najmniejszą liczbę parzystą , która nie spełnia tej nierówności.
Rozwiąż nierówności.
a)3x/2-1>x/4
b)x/3-3x/5≥-1
c)x-9/4-2(3x-1)/3≥0
d)3x-1/2-2x+1/5≤x+1/10
e)2x-x-1/4<3x-1/2+x

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T20:07:04+01:00
3x-2(x-2)≥3(x-4)-2(2-3x)
3x-2x+4>≥3x-12-4+6x
x+4≥9x-16/-4-9x
-8x≥-20/*(-1)
8x≤20/:8
x≤2,5

a)0,1,2
b)5
c)4


a)3x/2-1>x/4/*4
6x-4>x/-6x
-4>-5x/:(-5)
⅘<x

b)x/3-3x/5≥-1/*15
5x-9x≥-15
-4x≥-15/x(-1)
4x≤15/:4
x=3,75

c)x-9/4-2(3x-1)/3≥0/*12
3x-27-24x+8≥0
-21x+19≥0/+19
-21x≥19/:(-21)
x≤-19/21 <-to ułamek

d)3x-1/2-2x+1/5≤x+1/10/*10
15x-5-4x-2≤x+1
11x-7≤x+1/-11x
-7≤-10x+1/-1
-8≤-10x/:(-10)
0,8≥x10 4 10