Rozwiąż równanie. W pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron równania do postaci sumy algebraicznej.
a)3(x+1) = 2x
b)5(z - 2) = 7(1 - z)
c)2(x+4) - 6 = 3(x - 2) + 7x
d)3(y + 1) +6y = -2(y - 1) + 8

Z góry dziękuje za zadania.;)

3

Odpowiedzi

2010-03-25T19:45:01+01:00
A)3(x+1) = 2x
3x+3=2x
x=-3

b)5(z - 2) = 7(1 - z)
5z-10=7-7z
12z=17
z=17/12=1 5/12

c)2(x+4) - 6 = 3(x - 2) + 7x
2x+8-6=3x-6+7x
2x+2=10x-6
8=8x
x=1

d)3(y + 1) +6y = -2(y - 1) + 8
3y+3+6y=-2y+2+8
9y+3=-2y+10
11y=7
y=7/11
2 5 2
  • Użytkownik Zadane
2010-03-25T19:47:36+01:00
A ) 3x +3 = 2x
3x-2x=-3
x=-3

b)5z -10=7-7z
5z+7z =10-7
12z =3 /:12
z=1/4

c)2x+8-6=3x-6+7x
2x-3x-7x=-8+6-6
-8x = -8 /:(-8)
x=1

d)3y+3+6y=-2y+1+8
9y+2y=-3+9
11y=6 /: 11
y=6/11 (/kreska ułamkowa )

2 3 2
2010-03-25T19:49:05+01:00
A) 3x + 3 = 2x
x = 3
b) 5z - 10 = 7 - 7z
12z = 17 /:12
z = 1 i 5/12
c) 2x + 8 - 6 = 3x - 6 + 7x
-8x = 8 /:8
x = -1
d) 3y + 3 + 6y = -2y + 2 + 8
7y = -7 \:7
y = -1


nie qwiem czy b jest dobrze
2 2 2