Odpowiedzi

2010-03-25T20:02:45+01:00
Wysokość poprowadzona z wierzchołka C dzieli AB na odcinki x i y
x=AD
y=DB

z pitagorasa obliczam x
x²=(√13)²-3²
x²=13-9
x²=4
x=2

z pitagorasa obliczam y
y²=5²-3²
y²=25-9
y²=16
y=4

AB=2+4=6

poleΔ=½ah
½×6×3=9j.²
2010-03-25T20:02:55+01:00
X- jeden kawałek
y-drugi kawałek podstawy
x²=5²-3²
x²=25-9
x²=16
x=4
y²=(√13)²-3²
y²=13-9
y²=4
y=2
podstawa=4+2=6cm
pole Δ=½×6×3=9cm²
2010-03-25T20:10:52+01:00