2.Obliczamy ją ,sumujac masy atomowe pierwiastkow .ktorych atomy wchodzą w sklad cząsteczki zwiakzu chemicznego!
3.znajomosc prawa...skladu jest przydatna w obliczeniach dotyczacych reakcji chemicznych
4.okresla ile wiazan moze wytworzyc atom danego pierwiastka
5.typ reakcji chemicznej w ktorej z dwoch substratow powstaja dwa produkty
6.zapis przebiegu reakcji chemicznej za pomoca symboli i wzorow chemicznych
7.atom chloru laczy sie z sodem ,tworzac regularne ... chlorku sodu o budowie jonowej
8.wzor okreslajacy rodzaj i liczbe atmow tworzacych czateczke
9.wiazanie , w ktorym wspolna para elektronow przesunieta jest w strone jednego z tworzacyh je atomow
10.typ reakcji chemicznej ,w ktorej z dwoch substratow powstaje jeden produkt
11.czastka obdarzona ładunkiem dodatnim
12.elektorny biorace udzial w tworzeniu wiazan
13.drobina o ladunku ujemnym
14.podstawoowym prawem rzadzacym przemianami chemicznymi jest prawo zachowania...
15.wzór odzwierdziedlajacy budowe czasteczki
16.stanowi polaczenie dwoch lub wiekszej liczby atomow
17.inna nazwa rekaji laczenia
18.przemiana podczas ktorej z jednego substartu otrzymuje sie kilka produktow to rekacja...

2

Odpowiedzi

2010-03-25T21:03:13+01:00
2. masa cząsteczkowa
3. stałości
4. wartościowość
5. wymiana
6. równanie reakcji
7. kryształy
8. wzór sumaryczny
9. atomowe spolaryzowane
10. łączenie
11. kation
12. walencyjne
13. anion
14. masy
15. wzór strukturalny
16. cząsteczka
17. synteza
18. rozkładu
41 4 41
2010-03-25T21:03:30+01:00
2.masa cząsteczkowa
3. stałości
4. wartościowość
5. wymiana
6. równanie reakcji chemicznej
7. kryształy
8. sumaryczny
9. kowalencyjne spolaryzowane
10. reakcja łączenia (syntezy)
11. kation
12. walencyjne
13. anion
14. masy
15. strukturalny
16. cząsteczka
17. synteza
18. rozpadu (analizy)
9 3 9