1.Pan Jan pobrał z konta 120 zł,następnie wpłacił na nie 1300zł. Pózniej wypłacił 1460zł.Stan końcowy konta do dług (debet) w wysokości 140 zł. Jaki był stan początkowy konta??

2.pole prostokątka wynosi 25cm kwadratowych. Jego szerokość stanowi 4/9 długości. Oblicz obwód tego prostokąta.
PILNE OBY WDA ZADANIA
PROSZE ZE WSZYSTKIMI OBLICZENIAMI!!!!!!!!!!!!!!!!DZIĘKI!!!!

3

Odpowiedzi

2009-10-29T19:33:04+01:00
1.Pan Jan pobrał z konta 120 zł,następnie wpłacił na nie 1300zł. Pózniej wypłacił 1460zł.Stan końcowy konta do dług (debet) w wysokości 140 zł. Jaki był stan początkowy konta??

x- poczatkowy stan konta

x-120+1300-1460=-140
x=-140+120-1300+1460
x=140
odp. pocztatkowy stan konta wynosił 140 zł
2009-10-29T20:43:44+01:00
1. x-(120+1300-1460)= -140
x-1420=-140
x=-140+1420
x=1280
odp. początkowy stan konta to 1280 zł.

sory ale 2 zadania nie umiem :)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T20:57:24+01:00
1.Pan Jan pobrał z konta 120 zł,następnie wpłacił na nie 1300zł. Później wypłacił 1460zł. Stan końcowy konta do dług (debet) w wysokości 140 zł. Jaki był stan początkowy konta??

x - stan początkowy konta

x - 120 + 1300 - 1460 = -140
x = 140

2.pole prostokąta wynosi 25cm kwadratowych. Jego szerokość stanowi 4/9 długości. Oblicz obwód tego prostokąta.

x - długość prostokąta
y - szerokość prostokąta

y = x * 4/9
x*y = 25

wstawiamy pierwsze równanie do drugiego
x² * 4/9 = 25
x² = 25*9/4 i x>0
x = 5*3/2 = 7,5

D = 2x + 2y = 15 + 2(15/2 * 4/9) = 15 + 2(5 * 2/3) = 15 + 20/3 = 21 2/3