Zadanie: Na podstawie tekstu źródłowego 1 odtwórz trasę najazdu Tatarów na ziemie polskie.

Tekst zródlowy 1 :
Kronika wielkopolska o najeździe mongolskim
W roku zaś pańskim 1241 chan tatarski Batu wraz z wojskami swoich Tatarów, ludu srogiego i bardzo licznego, przeszedłszy przez Ruś chciał wkroczyć na Węgry. Ale zanim dotarł do granic Węgier, część swojego wojska zawrócił przeciw Polsce. Ci w dzień popielcowy spustoszyli miasta i ziemię sandomierską nie szczędząc nikogo, nie bacząc na płeć i wiek.
A potem, siejąc zmieszczenie, przez Wiślicę dotarli do Krakowa. (...) I w ten sposób rzeczona cześć tatarskiego wojska, pustosząc następnie Sieradz, Łęczycę i Kujawy dotarła aż na Śląsk. Henryk [Pobożny], syn henryka Brodatego, książę Śląska , Krakowa i Wielkopolski, z wieloma tysiącami zbrojnych twardo i odważnie zastępuje im drogę na polu zamkowym w Legnicy i dzielnie z nimi walczy, nadzieję i ufność pokładając w Boskiej pomocy.
Ale z dopustu Boga, który czasem pozwała chłostać swoich za zbrodnię, rzeczony najszlachetniejszy ksiąze Hanryk, straciwszy wiele tysięcy ludzi, sam ginie zabity.

2

Odpowiedzi

2010-03-25T23:59:25+01:00
Lud Tatarski podbijał kolejno ziemię sandomierską, Wiślicę, Kraków, Sieradz, Łęczycę, Kujawy i Śląsk wraz z Legnicą.
4 5 4
2010-03-26T00:14:17+01:00
Najazd Tatarów na ziemie polskie

Wszystko zaczęło się od przejścia przez Ruś,skąd chcieli wkroczyć na Węgry.Jednak część wojska została zawrócoma przeciwko Polsce.Spustoszono miasta i ziemię sandomierską i przez Wislicę dotali do Krakowa.Następnie kolejno spustoszono Sieradz,Łęczycę,Kujawy,aż wreszcie dotarto na Śląsk.Wreszcie na polu zamkowym w Legnicy w walce giną tysiące ludzi,a wsród nich książe Henryk.
7 2 7