Oblicz średnia siłę oporu deski, jeżeli pocisk o masie 50kg poruszający się z prędkością 30m/s grzęźnie w niej na głębokość 30cm.


I jeszcze bardzo bym prosił:

Oblicz jaką prace
wykona siła tarcia, jeżeli ciało o masie m=300kg przesuniemy na odległość 3m. f=0,2 (cos 0°=1, cos 90°,cos180°

1

Odpowiedzi

2010-03-26T08:14:09+01:00
Zad 1.
Trzeba tu wykorzystać fakt, że cała energia kinetyczna jest zużyta na pokonanie oporów ruchu, zatem:
E=W
mV²/2=F*s
wzór przeksztłacamy do postaci aby wyliczyc F:
F=mV²/2s
s=30cm=0,3m
F=50*30²/2*0,3=75000N

Zad2:
F=f*m*g
W=f*m*g*s

Podstaw sam do wzoru bo musze lecieć na zajęcia już ;)