Sporządź krótką wypowiedź pisemną na temat przebiegu kolonizacji Greckiej oraz najwcześniejszych osiągnięć cywilizacyjnych w kulturze Greków. Używając pojęć : polis, metropolia, teren górzysty, kolonie, kultura minojska, kultura kretyńska, agora, amfora, Jonia, Azja Mniejsza, III tys. p.n.e.
Proszę o pomoc !

2

Odpowiedzi

2009-10-29T19:55:51+01:00
Najstrasza cywilizacją która powstała w grecji byla kultura minojska zwana również egejską , która powastała u schyłku 4 tysiąclecie przed chrystusem. Władca Minos wybudował pałac który liczył 1400 pomieszczen , kultura ta najprawdopodobniej zginęla w wyniku klęski żywiołowej

raczej nie umiem sporzadzac notatek moze tak ci pomoge ta krotka
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T20:02:58+01:00
W grecji powstawało wiele niezależnych od siebie miastw-państw zwanych polis. Centrum każdego stanowiła agora, na której toczyło się życie publiczne. Wzrost liczby mieszkańców poszczególnych osad dał początek wielkiej emigracji. Nowe miasta-państwa zakładano głównie na wybrzeżach morza śródziemnego i morza czarnego. Najważniejszym ośrodkiem w IItys.p.n.e. na peloponezie były Mykeny. Jonia to w starożytności kraina położona w centralnej części wybrzeża Azji Mniejszej, między rzekami Hermos a Meander. Zasiedlona przez Greków, głównie Jonów z Attyki i Peloponezu. Ukształtowanie lini brzegowej Grecji sprzyjało żegludze. Przeczyną kolonizacji był narastający głód wśród greków. Pod koniec III.tys. kultura Minojska rozwinęła się na Krecie. Amfora było to naczynie w czasach starożytnych bardzo popularne i służyło głównie do przechowywania i transportu wina, oliwy oraz miodu.
1 5 1