Witam.W poniedziałek 29.03.10.Mam poprawkę z chemi z poniższych zadan i bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tych zadań.Daje 110 punktów za poprawne rozwiązanie tych zadań.

Zad.1 Ile dm3 (w warunkach normalnych) wodoru wydzieli się gdy wrzucimy 12 gramów magnezu do nadmiaru kwasu solnego ?

Zad.2.W jakiej ilości wody należy rozpuścić 15g wodorotlenku sodu , aby otrzymać roztwór 20procętowy ?

Zad.3.Oblicz masy cząsteczkowe następujących związków chemicznych:
a). Ca(CH3COO)2
b). H2SO4
c). C6H12O6
d). C2H5OH
e).H2O
f). Mg(OH)2
g). CO2
h). Na2SO4
i). NH3
j). Mg3(PO4)2

Zad.4 Podaj skład jąder atomowych izotopów pierwiastków: 238 U, 234U, 224 Ra

Zad.5.Podaj nazwy dla następujących związków chemicznych
a).NaOH
b).KOH
c). Ca(OH)2
d) . Fe(OH)3
e). AlCl(OH)2
f). Mg(NO3)2
Czekam na Odpowiedź.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-26T13:50:37+01:00
Zad.1
Po wrzuceniu magnezu do nadmiaru kwasu solnego zajdzie nastąpująca reakcja:
Mg+2HCl=MgCl2+H2
Z równania reakcji wynika, że 1 mol cząsteczek H2 (czyli w warunkach normalnych 22,4 dm3) powstaje z jednego mola Mg (24,3 g). Wynika stąd następująca proporcja:
22,4 dm3 - 24,3 g
x - 12 g

Stąd otrzymujemy: x=22,4·12/24,3 dm3 = 11,06 dm3

Zad.2

ms - 15 g
Cp - 20 %

Cp = ms/mr * 100%
mr = 100 * ms/cp
mr = 100* 15/20
mr = 75g

mr = ms + mwody
75 g - 15 g = 60 g ( wody)

Zad.3

a).40u + 4*12u + 6*1u + 4*16u = 158u
b). 2*1 + 1*32 + 4*16 = 98u
c). 6*12 + 12*1 + 6*16 = 180u
d).2*12 + 6*1 + 1*16 = 46u
e).2*1u+16u=18u
f). 24u+2*16u+2*1u=24u+32u+2u=58u
g). 12u+2*16u=12u+32u=44u
h).2*23u+32u+4*16u=46u+32u+64u=142u
i). 14u+3*1u=14u+3u=17u
j). Mg3(PO4)2 3*24+2*(31+4*16)= 262u

Zad.4


a)238U protonów=92 elektronów=92 neutronów=238-92=146
b)234U protonów=92 elektronów=92 neutronów=234-92=142
c)224Ra protonów=88 elektronów=88 neutronów=224-88=136
Liczbę protonów w jądrze atomowym określa liczba atomowa Z [liczba porządkowa]
Liczba elektronów jest równa liczbie protonów ponieważ jądro jest obojętne
Zatem dla uranu l. atomowa Z równa się 92 dla radu l. atomowa Z równa się 88

Zad.5
NaOH-Zasada sodowa
b).KOH-zasada potasowa -
c). Ca(OH)2-wodorotlenek wapnia
d) . Fe(OH)3-wodorotlenek żelaza(III)
e). AlCl(OH)2 chlorek diwodorotlenek glinu
f).Mg(NO3)2-azotan(V)magnezu
Pozdrawiam.
2010-03-26T14:13:13+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad.1
mMg=24u
Mg + 2HCl---->MgCl2 + H2
24g Mg------22,4dm3 wodoru
12g Mg-------xdm3 wodoru
x=12*22,4/24
x=11,2dm3 wodoru

Zad.2
Z def. stęż. procent.
20g NaOH-----80g wody(100g roztworu -20g NaOH)
15g NaOH-----xg wody
x=15*80/20
x=60g wody

Zad.3
a). Ca(CH3COO)2 = 40u+4*12u+6*1u+4*16u = 158u
b). H2SO4 = 2*1u + 32u+ 4*16u=98u
c). C6H12O6 = 6*12u+12*1u+6*16u = 180u
d). C2H5OH = 2*12u+6*1u+1*16 = 46u
e).H2O = 2*1u+16u = 18u
f). Mg(OH)2 = 24u+2*16u+2*1u = 58u
g). CO2 = 12u+2*16u=12u+32u = 44u
h). Na2SO4 = 2*23u+32u+4*16u = 142u
i). NH3 = 14u+3*1u = 17u
j). Mg3(PO4)2 = 3*24u+2*31u+8*16u = 262u

Zad.4
a)238U
A=238, Z=92
protonów = 92
elektronów = 92
neutronów = 238-92 = 146

b)234U
A=234, Z=92
protonów = 92
elektronów = 92
neutronów = 234-92 = 142

c)
224Ra
A=224, Z=88
protonów = 88
elektronów = 88
neutronów = 224-88 = 136

Zad.5
a).NaOH.............wodorotlenek sodu
b).KOH...............wodorotlenek potasu
c). Ca(OH)2.........wodorotlenek wapnia
d) . Fe(OH)3.........wodorotlenek żelaza(III)
e). AlCl(OH)2....... chlorek diwodorotlenek glinu lub dihydroksychlorek glinu
f).Mg(NO3)2.........azotan(V) magnezu
1 5 1
2010-03-26T14:31:44+01:00
Zad.1 Ile dm3 (w warunkach normalnych) wodoru wydzieli się gdy wrzucimy 12 gramów magnezu do nadmiaru kwasu solnego ?

Mg+2HCl--->MgCl₂ +H₂

1mol H₂ (22,4 dm³)otrzymamy z 1mola Mg (0k.24g)

24g---22,4 dm³
12g--x
x=1/2*22,4 dm³
x≈11,2 dm³

Zad.2.W jakiej ilości wody należy rozpuścić 15g wodorotlenku sodu , aby otrzymać roztwór 20procętowy ?
x-masa wody
Cp=20%
15g-substancja
15g--20%
x+15---100%
x---80%
20x=15*80 /:20
x=4*15
x=60g

Zad.3.Oblicz masy cząsteczkowe następujących związków chemicznych:

a). Ca(CH3COO)2
MCa+4*MC+6*MH*4*MO=40u+4*12u+6*1u+4*16u=158u

b). H2SO4
2*1u+32u+4*16u=98u

c). C6H12O6
6*12u+12*1u+6*16u=180u

d). C2H5OH=2*12u+6*1u+16u=46u

e).H2O=2u+16u=18u

f). Mg(OH)2=24u+2*16u+2*1u=58u

g). CO2 =12u+32u=44u

h). Na2SO4=2*23u+32u+4*16u=142u

i). NH3=14u+3u=17u

j). Mg3(PO4)2=3*24u+2*31u+8*16u=72u+62u+128u=262u

Zad.4 Podaj skład jąder atomowych izotopów pierwiastków: 238 U, 234U, 224 Ra
238 U 92
Liczba protonów= 92
Liczba elektronów=92
Liczba neutronów= 238-92= 146

234 U 92
Liczba protonów= 92
Liczba elektronów= 92
Liczba neutronów= 234-92=142

224 Ra 88
Liczba protonów= 88
Liczba elektronów= 88
Liczba neutronów= 224-88=136

Zad.5.Podaj nazwy dla następujących związków chemicznych
a).NaOH wodorotlenek sodu
b).KOH wodorotlenek potasu
c). Ca(OH)2 wodorotlenek wapnia
d) . Fe(OH)3 wodorotlenek żelaza (III)
e). AlCl(OH)2 chlorek- diwodorotlenek glinu ( nie pomyliłeś się czasem!?)
f). Mg(NO3)2 azotan(V) magnezu