Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T14:22:20+01:00
Zasada senioratu:
najstarszy z rodu piastów(princeps) miał objąć władzę nad dzielnicą seniolarną i mieć władzę zwierzchnią nad pozostałymi ziemiami należacymi do jego braci. Possiadał władzę sądowniczą oraz reprezentował kraj w polityce zgaranicznej. Miał prawo do wybierania(inwestytury) biskupów
NEgatywne:
pogosenie się handlu(sytuajce ekonomiczne)
-większe porozumiewania się synów Bolesława Krzywoustnego z krajami poza granicą kraju, co prowadziło do walk pomiędzy dzielnicami
Pozytywne:
-mniej buntów wewnątrz kraju
-większe posiadłości ziemskie dla gospodarza włości
3 3 3