Możecie mi napisać definicje dokładnie na czym polegaja te procesy itp.?? Pls. :) Już wam podaję:
- żłobek krasowy
- żebra krasowe
- lejki krasowe
- polja
- mogot / czy cos takiego

Bardzo proszę aby byly zrozumiale bo bd o tym prowadzic lekcje ;(
daje 100 pkt!!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-26T16:20:26+01:00
Żłobek krasowy - forma krasu powierzchniowego, rodzaj podłużnej bruzdy o głębokości do 2 m, szerokości do kilkudziesięciu centymetrów i długości do kilkunastu metrów. Żłobki krasowe powstają na pochyłych powierzchniach skał krasowiejących w wyniku rozpuszczającej działalności wód pochodzących z opadów lub topnienia śniegu, ułożone są zgodnie z kierunkiem spływu wody. Występują zazwyczaj seryjnie - sąsiednie żłobki odgradza żebro krasowe.


Żebro krasowe - forma krasu powierzchniowego, rodzaj podłużnego grzbietu czy garbu wypreparowanego na powierzchni skał krasowiejących rozdzielającego sąsiadujące żłobki krasowe. Mogą mieć różne wymiary - od kilku centymetrów to wielu metrów szerokości i głębokości, długość mierzoną w metrach.
Żebra i żłobki krasowe powstają w wyniku działania wód opadowych. Połączenie wielu żłobków i żeber krasowych daje charakterystyczną powierzchnię podobną do "blachy falistej", różnie nazywaną (np. potocznie "organami krasowymi", przy czym organami krasowymi nazywa się również podobne z wyglądu formy, niektóre draperie naciekowe, powstające jednak zupełnie inaczej w wyniku krystalizacji węglanu wapnia na ścianach jaskiń krasowych


Lej krasowy, lejek krasowy, werteb krasowy, wertep krasowy – zwykle naturalna forma ukształtowania powierzchni ziemi: okrągłe lub eliptyczne zagłębienie terenu, o głębokości zazwyczaj mniejszej niż średnica, często z podziemnym odwodnieniem. Ich średnica może się wahać od kilkudziesięciu centymetrów do kilkuset metrów. Mogą się formować stopniowo bądź pojawiać się nagle, występują na całym świecie.


Polje - to duże kotlinowate zagłębienie o wyrównanym dnie, ograniczonym ze wszystkich stron wyraźnymi zboczami. Występują na obszarach zbudowanych ze skał wapiennych i są charakterystycznym elementem rzeźby krasowej.
Polja zajmują powierzchnię od 2 do 200 km2, a ich głębokość wynosi średnio od 100 do 800 m. Polja powstają gdy zapadnie się grunt nad powstałymi poniżej jaskiniami. Dno mają płaskie, wyścielone namułami rzecznymi o bardzo dużej urodzajności. Namuły te są osadem wód zalewających okresowo znaczne powierzchnie polji, co ma miejsce przeważnie po roztopach. Woda dostaje się do polja jednymi otworami dostarczającymi wodę (wywierzyskami), a odpływa innymi (chłonącymi wodę), tzw. ponorami. Oprócz polji okresowo nawadnianych znane są polja suche oraz polja stale wypełnione wodą (w przypadku niedrożnych szczelin chłonnych). W Polsce kotliny krasowe typu polji spotykamy w obszarach gipsowych Niecki Nidziańskiej i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Przykładem może być Kotlina Kroczyc, która jest odmłodzonym, małym poljem centralnym w początkowej fazie tworzenia.

Mogot (ostaniec krasowy, hum) - forma krasu powierzchniowego będąca kopiastym, stromościennym pagórem, zbudowana ze skał wapiennych, które nie uległy rozpuszczeniu przez wodę. Występuje w klimacie ciepłym i wilgotnym.
Mogoty często są formami krasu wieżowego. Występują na równinach Jamajki, Kuby, Chin, Chorwacji.
2010-03-26T16:23:06+01:00
Żłobek krasowy- bruzda o przebiegu zgodnym z nachyleniem powierzchni skały, powstająca wskutek jej rozpuszczania przez spływającą wodę; należy do typowych form krasu.

żebra krasowe - Mulu, obszar krasowy w Malezji, na Borneo (stan Sarawak)


lejek krasowy- naturalna forma ukształtowania powierzchni ziemi: okrągłe lub eliptyczne zagłębienie terenu, o głębokości zazwyczaj mniejszej niż średnica, często z podziemnym odwodnieniem.


polja- Karst, Carso, obszar krasowy w Słowenii i Włoszech (północno-zachodni skraj)

mogot -Kamienny Las, Shilin, obszar krasowy w Chinach, na Wyż. Junnańsko-Kuejczouskiej; lub mogot- hum, kopulasty ostaniec o stromych zboczach, zbud. z wapieni, wznoszący się na prawie płaskiej równinie;