Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T16:00:36+01:00
REKLAMA Z PRZEJAWEM AGRESJI

Telewizja wywiera szczególny wpływ na młodego widza. Dzieci są w zasadzie bezkrytyczne, nie mają dostępu do innych źródeł wiedzy, innych wzorców, wartości. Odbiór programów telewizyjnych przez konkretnego widza zależy od jego wieku, doświadczenia, cech osobowości, postaw i wartości.
Stosowanie innej zasady może powodować wystąpienie ubocznych skutków, jak: odrywanie się dzieci od rzeczywistości, niekorzystne zmiany w zachowaniu (drażliwość, agresywność, nadmierną seksualność, bierność społeczną).
Przekazywany obraz jest różny od świata rzeczywistego, świata w którym dzieci żyją. Prezentowanych przez telewizję zachowań nie daje się zweryfikować w rzeczywistym świecie. Ogromna liczba dzieci ogląda programy dla dorosłych, w związku z tym napotykają na:
• ataki fizyczne w transmisjach z gier zespołowych ( piłka nożna, rugby ) i z pojedynków w sportach walki ( boks, zapasy , karate),
• przemoc, czyli jawne używanie siły przeciwko innym, zachowanie przynoszące ból fizyczny, rany lub śmierć,
• przemoc i drastyczne sceny ( skutki okrucieństwa, wojny, walki, zemsty ) stanowiące elementy wiadomości telewizyjnych.
Oglądanie przez dzieci programów dla młodych widzów powoduje, iż dzieci mają również kontakt z przemocą (filmy rysunkowe, baśnie). Oglądanie przemocy na ekranie to dla wielu konkretne wzory zachowania, które przez częste powtarzanie nabierają cech społecznego przyzwolenia. Częstotliwość i stopień naśladowania tych wzorów to wypadkowa wielu czynników chociażby, sytuacji rodzinnej i społecznej dziecka, przeżytych przez nie własnych doświadczeń, frustracji, oddziaływania środowiska, w którym żyje. Telewizja ma znaczący wpływ na kształtowanie postawy agresywności. Widz obserwując bardzo wiele scen agresji wyrabia w sobie przekonanie, że jest to coś powszechnego, „normalnego". Wielkość oddziaływania telewizji na dziecko można by rzec, że jest wprost proporcjonalne do czasu oglądania przekazywanego obrazu, a także stopnia nasycenia zjawiskami przemocy.
Bezkrytycznemu przyjmowaniu przez dzieci negatywnych wzorców zachowania sprzyja sytuacja, gdy pokazywana na szklanym ekranie agresja jest mocno nasilona.( widać wiele bodźców skojarzonych z agresją -broń palna, nóż)
Agresorodny wpływ oglądania scen przemocy w telewizji na zachowanie dzieci jest mniejszy, gdy rodzicie omawiają z dzieckiem oglądanie sceny i podkreślają nierealistyczność pokazywanej wizji świata lub negatywne konsekwencje społeczne agresji tak dla ofiary, jak agresora.
Oglądanie przemocy może wywołać nowe nie pokazywane na ekranie formy zachowania agresywnego, może też mieć skutki natychmiastowe i odległe w czasie (zmiany zachowania nie następują bezpośrednio po oglądaniu programu, Kreowana w taki sposób reklama telewizyjna wpływa na zmianę zachowań konsumenckich często nie zgodnych z zasadami zdrowego odżywiania się.