Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T17:21:08+01:00
Dane są liczby:

k= ⁴√3 * (⅓)³/⁴ *(√27)³ * (9)⁻³/²=⁴√3 * (3)⁻³/⁴ *(√3³)³ * (3²)⁻³/²=
3^1/4 * (3)⁻³/⁴ *(3³)³^1/2 * (3²)⁻³/²=3^(1/4 ⁻³/⁴ )*(3)⁹^1/2 * (3)⁻³=
3^(-1/2 )*(3)^9/2 * (3)⁻³=3^-1/2 +9/2-3=3¹=3 ∈ <3,6)


l= (1⁻¹ + 2⁻²) : (⅔⁻² + 5 * (-4)⁻¹ + (0,5)²) * 2½=
(1 + (1/2)²) : ((3/2)² + 5 * (-1/4)+ (1/4)) * 5/2=
(1 + (1/4) : (9/4 -5/4+ 1/4) * 5/2=(5/4 : 5/4) * 5/2=1*5/2=2½∈ (2,3)

Do którego z przedziałów: (-2,0>, <1,2>, (2,3), <3,6) należy liczba k, a do którego liczba l?
2010-03-26T17:56:25+01:00