A) W 12 gramach węgla jest około 6*10²³ atomów. Ile jest atomów w tonie węgla ?
b) Najniższe panujące w przestrzeni kosmicznej ciśnienie to 10⁻¹⁴ Pa (Paskala). Ile razy to ciśnienie jest mniejsze od przeciętnego ciśnienia atmosferycznego,które wynosi około 10⁵ Pa ?
c) W wodach wszystkich mórz i oceanów rozpuszczone jest około 5*10¹⁹ kg soli. Powierzchnia Ziemi to około 5*10¹⁴ m². Ile kilogramów morskiej soli przypada na 1m² powierzchni Ziemi?
d)Kontynenty przesuwają się średnio z prędkością 1,5*10⁻⁹ m/s .O ile metrów w ciągu roku przesuwają się kontynenty? Przyjmij, że rok ma ok.3*10⁷ s.

Ma wyjść:
a)5*10 [do 28 potęgi] atomów
b) 10 [do potęgi 19]razy
c) ok. 10 [do potęgi 5] kg- ok. 100ton
d) 4,5*10[do potęgi -2]m= 4,5cm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T20:34:08+01:00
A) 12g węgla tj. 6×10²³ atomów węgla ; 1t=1000kg=1000 000g ; 1000 000g:12g≈8333 ; 8333×6×10²³-liczba atomów węgla w tonie ; b) p=10⁻¹⁴Pa tj. najniższe ciśnienie ; 10⁵Pa:10⁻¹⁴Pa=10¹⁹ ; najniższe ciśnienie w przestrzeni kosmicznej jest 10¹⁹ razy mniejsze od przeciętnego ciśnienia atmosferycznego ; c) 5×10¹⁹kg ilość soli w wodach mórz i oceanów ; 5×10¹⁴m² powierzchnia Ziemi ; 5×10¹⁹kg :5×10¹⁴m²=10⁵kg/m² Na 1 m² powierzchni Ziemi przypada 10⁵kg soli ; d) v=1,5×10⁻⁹m/s ; 1 rok=3×10⁷s ; 1,5×10⁻⁹m/s×3×10⁷s=4,5×10⁻²m
9 3 9