Odpowiedzi

2010-03-26T18:10:59+01:00
1. jaka jest siła potrzebna, aby samochód o masie 1 tony uzyskał prędkość 108 km/h w ciągu 5 sekund? wynik podaj w kN.
m = 1000 kg
Vk = 108 k/s = 30 m/s
a = V/t
a = 6m/s²

F = a * m
F = 6 m/s² * 1000 kg
F = 6000 N
F = 6 kN

2. kamień spada z dachu w ciągu 1,5 s. Oblicz wysokość domu. (wynik zaokrąglij do jedności.

na kamien dziala przyspieszenie ziemskie ~ 10m/s² = a

s = a * t²/2
s = 10 * 2.25 /2
s = 11.25 m
s = 11 m
s - jest to inaczej wysokosc - droga jaka przebylo cialo w swodobnym spadku
2010-03-26T18:14:41+01:00
1.
a = 108km/h:5s = 30m/s:5s = 6m/s²
m = 1t = 1000kg
a = F:m
F = a*m
F = 6m/s²*1000kg = 6000N = 6kN

2.
S = at²/2
S = 10m/s²*1,5s*1,5s/2 = 22,5m/2 = 11,25m ≈ 11m