Odpowiedzi

2010-03-26T18:39:13+01:00
4 + 5 = 9
17 - 9 = 8

5, 4, 3 - trójka pitagorejska
3 - to różnica dł. między podstawami.

8 - 3 = 5

5 : 2 = 2,5

2,5 + 3 = 5,5

Pozostałe boki mają dł 5,5m i 2,5m

P = h(a + b) / 2
P = 4(5,5 + 2,5) /2
P = 32 / 2
P = 16 (m²)
2 5 2
2010-03-26T18:45:37+01:00
Ob.=17
Z twierdzenia Pitagorasa:
x^2+4^2=5^2
x=3

2y+5+4+3=17
2y=5
y=2,5

Długości podstaw: 2,5m i 5,5m.

Powierzchnia podłogi:
P=(2,5+5,5)4:2=16m^2
2010-03-26T18:50:24+01:00
Dane:
obw.:=17m
h=4m
c=5m

obliczyć= a=?
b=?

rozwiązanie:
obw.=a+b+h+c
17m=a+b+4m+5m
17m-(4m+5m):2= 17m-9m:2=8m:2=4m
odp.: długość boku a=4m, a boku b=4m

powierzchnia:
1/2*(a+b)*h

1/2*(4m+4m)*4m=1/2*8m*4m=4m*4m=16m <kwadratowe>