1. Jeżeli prędkość wody w rzece wynosi 3 m/s, a w prędkości łodzi na stojącej wodzie wynosi 4 m/s, to łódź ustawiona prostopadle do brzegu przepływa rzekę z prędkością względem dna:
a) 2m/s b) 3 m/s c) 4m/s d) 5m/s e) 7m/s
2. dwa samochody jadące po prostej drodze w przeciwne strony z prędkością 120 km/h i 80 km/h. Z jaką prędkością poruszają się samochody względem siebie??
3. Kolarz jadący z prędkością 5 m/s zaczyna zjeżdżać z gory z przyspieszeniem 0,5. Jaka prędkość osiagnie po 10s zjazdu??

prosze o obliczenia do koazdego z zadan z gory dziekuje:)

1

Odpowiedzi

2010-03-26T20:40:59+01:00
Z.1
Dodajemy wektory prędkości
v1 = 3 m/s oraz v2 = 4 m/s
wektor v równy sumie tych wektorów będzie miał wartość
v = 5 m/s , bo
v² = (v1)² + (v2)² = 3² + 4² = 9 + 16 = 25 ---> v = √25 = 5
Odp.d ) 5 m/s
z.2
v1 = 120 km/h
v2 = 80 km/h
v = v1 = v2 = 120 km/h + 80 km/h = 200 km/h
Odp. Samochody poruszają się względem siebie z prędkością
200 km/h.
z.3
v₀ = 5 m/s
a = 0,5 m/s²
t = 10 s
--------------------
v = ?
v = v₀ + at = 5 m/s + 0,5 m/s² *10 s = 5m/s + 5 m/s = 10 m/s
Odp.
Po 10s zjazdu kolarz osiągnie prędkość 10 m/s.