Jak zmieni sie objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, jeśli:
a) podstawy nie zmienimy, a wysokość zwiększymy dwukrotnie,
b) wysokości nie zmienimy, a każdą z krawędzi podstawy zwiększymy dwukrotnie
c) wszystkie krawędzie graniastosłupa zwiekszymy dwukrotnie?

1

Odpowiedzi

2010-03-26T21:11:14+01:00
A) Objętość wzrośnie dwukrotnie
V 1 = Pp *h
V2 = Pp *2h = 2 *V1
b)Objętość wzrośnie czterokrotnie
V1 = Pp *h = a² * h
V2 = (2a)²*h = 4a²*h = 4*V1
c)
Objętość wzrośnie ośmiokrotnie
V1 = a²*h
V2 = (2a)²*(2h) = 4a²*2h = 8*a²*h = 8*V1