Zad.1 Wyjaśnij, jakie znaczenie dla przebiegu fotosyntezy mają następujące cechy liści większości roślin.
- cienkie blaszki liściowe o dużej powierzchni,
-górna strona liścia ciemniejsza niż dolna,
-liczne przestwory międzykomórkowe w gąbczastym miękiszu asymilacyjnym,
-obecność aparatów szparkowych w skórce.

1

Odpowiedzi

2010-03-26T21:32:11+01:00
LIŚĆ:
* Rola: fotosynteza
- transpiracja ( parowanie )
- wymiana gazowa
* Modyfikacje:
-organ czepny (np. u groszka), ochronny ( liście łuskowate, przykwiatowe, chwytający (np. rosiczka), spichrzowy (np. cebula), obronny (kolce kaktusa), gromadzący wode (aloes).
* Budowa:
blazka liściowa, unerwienie (wiązki przewodzące), ogonek.
*Unerwienie: pierzaste (np.brzoza), dłoniaste(klon), równoległe(tulipan, trawa)
*Łupy ulistnienia: skrętoległe[grusza), naprzeciwległe(bez), okółkowe(skrzyp).
*Budowa wewnętrzna:
- skórka górna z kutykulą
- miękisz asymilacyjny: palisadowy(ma więcej chloroplastów), gąbczasty
- wiązki przewodzące (łyko, drewno, miazga) otoczona tkanką wzmacjniającą.
- skórka dolna z aparatami szparkowymi.