Daję jeszcze raz to zadanie ponieważ wasze odpowiedzi były moim zdaniem złe.
Rozwiąż równania:
a) 7 i 1/3 (jedna trzecia) - x = 3,5
4,2 + x= 8 2\3 (dwie trzecie)
x- 1,8 = 4 3/4 (trzy czwarte)
x + 6 5\6 (pięć szóstych) = 9,5
b) x * 2 5\6 (pięć szóstych) = 8,5
x: 5,25 = 1 5/7 (pięć siódmych)
5,2 * x= 36 2\5 (dwie piąte)
18 1\3 (jedna trzecia) : x= 1 2\3 (dwie trzecie)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-03-27T09:02:11+01:00
A)
7⅓ - x = 3,5
²²/₃ - x = 3½
- x = ⁷/₂ - ²²/₃
- x = ²¹/₆ - ⁴⁴/₆
- x = - ²³/₆ /*(-1)
x = ²³/₆
x = 3⅚

4,2 + x = 8⅔
4²/₁₀ + x = ²⁶/₃
x = ²⁶/₃ - 4⅕
x = ²⁶/₃ - ²¹/₅
x = ¹³⁰/₁₅ - ⁶³/₁₅
x = ⁶⁷/₁₅
x = 4⁷/₁₅

x - 1,8 = 4¾
x = 4,75 + 1,8
x = 6,55

x + 6⅚ = 9,5
x + ⁴¹/₆ = 9½
x = ¹⁹/₂ - ⁴¹/₆
x = ⁵⁷/₆ - ⁴¹/₆
x = ¹⁶/₆
x = 2⁴/₆
x = 2⅔

b)
x * 2⅚ = 8,5
x * ¹⁷/₆ = 8½
x * ¹⁷/₆ = ¹⁷/₂ /:¹⁷/₆
x = ¹⁷/₂ * ⁶/₁₇
x = 3

x : 5,25 = 1⁵/₇
x : 5¼ = ¹²/₇
x : ²¹/₄ = ¹²/₇
x * ⁴/₂₁ = ¹²/₇ /:⁴/₂₁
x = ¹²/₇ * ²¹/₄
x = 9

5,2 * x = 36⅖
5,2 * x = 36,4 /:5,2
x = 7

18⅓ : x= 1⅔ /*x
⁵⁵/₃ = ⁵/₃ * x /:⁵/₃
x = ⁵⁵/₃ * ³/₅
x = 11