Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-27T14:51:26+01:00
Ubytki towarowe
Straty ilościowe i jakościowe towarów, powstające w czasie transportu, przechowywania i sprzedaży.

Ze wzgl na przyczynę powstania wyróżniamy:
1. ubytki naturalne – to zmniejszenie masy lub wymiarów towarów spowodowane czynnikami naturalnymi; wynikają one z właściwości samych towarów.
Wywołują one zjawiska fizyczne jak: oddychanie, dojrzewanie, działanie bakterii
Ubytki naturalne dotyczą głownie towarów sprzedawanych wg masy i składowanych luzem lub w opakowaniach nie chroniących przed naturalnym niedoborem.

Przyczyny powstania ubytków naturalnych:
a. ususzka (parowanie wody) – owoce, warzywa, grzyby
b. zanik (parowanie i ulatnianie się istotnego składnika) – spirytus i inne alkohole
c. rozlew (manipulacje przy rozlewaniu w hurcie) – mleko, wino, napoje
d. przyleganie (przy rozważaniu, przepakowywaniu) – farby olejne, soki, syropy, miód, marmolada
e. rozkurz i rozsypka (przy ważeniu, pakowaniu) – mąka, kasza, cukier
f. procesy biochemiczne – ubytki spowodowane procesami życiowymi

Autoliza (samorozpuszczenie) – proces rozkładu głównie produktów białkowych pod wpływem enzymów w komórkach i tkankach.

2. ubytki nadzwyczajne – są spowodowane przez wypadki losowe lub też z winy człowieka: niewłaściwe opakowanie, niewłaściwe obchodzenie się z towarami.

Rodzaje ubytków nadzwyczajnych:
a. ubytki niezawinione (awaria) – powstaje bez udziału człowiek np. zalanie
b. ubytki zawinione – powstają w wyniku niedbalstwa np. kradzieże
c. ubytki nieuzasadnione 0 jeśli nie można ustalić przyczyny powstania tych niedoborów

W celu zmniejszenia ubytków należy:
-stosować właściwy odbiór jakościowy
-przestrzegać zasady racjonalnego magazynowania
-zapewnić odpowiednie warunki transportu
8 3 8