1. Mediana zestawu danych dotyczących długości snu uczniów pewnej klasy wynosi:

Liczba godzin snu 6 7 8 9 10 11
Liczba wskazań 3 6 6 12 2 1

2. Wiadomo, że P(A)= 1/3, P(B)= 1/2, P(AuB)= 2/3 dla pewnych zdarzeń A i B. Wówczas P(AnB) wynosi?

3. Rzucamy trzy razy monetą. Prawdopodobieństwo wyrzucenia dokładnie jednego orła jest równe?

4. Ze zbioru {1,2,3,4,5} losujemy dwie liczby i zapamiętujemy w kolejności wylosowania. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 5.

1

Odpowiedzi

2010-03-27T10:41:16+01:00
Zad 1.
Mediana = (8+9)/2 = 17/2 = 8,5

Zad 2.
P(AuB) = P(A) + P(B) - P(AnB)
2/3 = 1/3 + 1/2 - P(AnB)
2/3 - 1/3 - 1/2 = -P(AnB)
4/6 - 2/6 - 3/6 = -P(AnB)
-P(AnB) = -1/6
P(AnB) = 1/6

Zad 3. Nie rozumiem trochę pytania, ale zrobię to na 2 sposoby.

Szansa na wypadnięcie orła po 1 rzucie jest 1/2

Szansa że wypadną same orły to 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/8

Zad 4.
Nie potrafię.
7 2 7