Odpowiedzi

2010-03-27T10:10:41+01:00
Trzy kulki o promieniach 3cm,5cmi 2 cm przetopiono w jedna kulę.Oblicz jakiej długości promień będzie miała powstała kula
r1=3cm
r2=5cm
r3=2cm
R=?
V=V1+V2+V3
V=(4/3)πR³
V1=(4/3)π(r1)³=(4/3)π(3)³=(4/3)π*27=(108/3)π=36π
V2=(4/3)π(r2)³=(4/3)π(5)³=(4/3)π*125=(500/3)π
V3=(4/3)π(r3)³=(4/3)π(2)³=(4/3)π*8=(32/3)π
V=(108/3)π+(500/3)π+(32/3)π=(640/3)π

(640/3)π=(4/3)πR³ /*3

640π=4πR³ /:4π
160=R³
R=³√160=2(³√20)
1 4 1
2010-03-27T10:17:47+01:00
V₁= 4/3*π*27
v₁=36π
v₂=4/3*π*125
v₂=500/3π
v₃=4/3*π*8
v₃=32/3π
v=36π+ 500/3π + 32/3π

v=640/3π
640/3π=4/3π*r³ /*3/4

640/3*3/4 =r³
r=³√160