Jak te zadani rozwiazać?Proszę o pomoc i wyjaśnienie:-)1.suma współrzędnych wierzchołka paraboli y=2(x-1)²+3 jest rowna?
2.Jeżeli punktS(2,0)jest srodkiem odcinkao koncach A(3,4) i B to i ile ma B?
3.Dany jest odcinek o koncach A(2,-1)i B(a,4).Jezeli AB=5 to a ile ma?
4.Okrąg o srodku O(-1,2)i promieniu 3 ma rownanie?
5.Suma ½ log₆4+log₆18 jest rowna ?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-27T12:14:39+01:00
1.W rownaniu y=(x-p)^2+q liczby p i q sa wspolrzednymi wierzcholka paraboli.

Zatem suma=1+3=4

2. Jezeli S jest srodkiem odcinka AB, to wektory AS i SB rowne. Oznaczmy (x,y) wspolrzedne punktu B. Mamy wiec

(2-3,0-4)=(x-2,y-0)

tzn
(-1,-4)=(2-x,-y)
x-2=-1
y=-4
x=3
y=-4
Odp. B(1,-4)

3. 5=|AB|=pierwiastek((a-2)^2+(4-(-1)^2) (^to podnoszenie do potegi)
Podniesmy obie strony do kwadratu:

2^2=(a-2)^2+5^2
czyli a-2=0czyli a=2.

4. (x+1)^2+((y-2)^2=9

5. ½ log₆4+log₆18 = log₆4^(1/2)+log₆18 = log₆2+log₆18 =log₆(2 18)=log₆36 = 6

psJak tu sie pisze np takie male 6 u dolu ?