1.oblicz jaki pęd posiada chłopiec,którego masa m=50 kg,biegnący z prędkością v=6m/s
2.ciało uzyskuje przyspieszenie 6m/s² pod wpływem siły 240N.jaką masę ma to ciało?
3.jaką prędkość osiągnie ciało spadające z wysokości 80m pomijając opory powietrza.

2

Odpowiedzi

2010-03-27T14:15:39+01:00
Zadanie 1
p = m*V
p = 50kg*6m/s
p = 300kg*m/s

zadanie 2
a = F:m
m = F:a
m = 240N:6m/s²
m = 40kg

zadanie 3
V = a*t
t = √(2S:a)
t = √(2*80m:10m/s²)
t = √(160m:10m/s²)
t = √16s²
t = 4s
V = 10m/s²*4s
V = 40m/s
2010-03-27T14:25:19+01:00
1. Dane:
m=50 kg
v=6m/s
szukane:
p=?
wzór:
p=m*v
Rozwiązanie:
p=50kg*6m/s=300kg*m/s

2. Dane:
a=6m/s²
f=240N
szukane:
m=?
wzór:
m=f/a
Rozwiązanie:
m=240N/6m/s²
m=40kg

3.Dane:
h=80m
g=10m/s²
szukane:
v=?
wzór:
v=g*t
t²=2h:g
Rozwiązanie:
t²=2*80m/10m/s²
t²=16
t=4s

v=10m/s² * 4s
v=40m/s