Na podstawie textu odpowiedz na pytania.

"II wojna światowa-Polska-okupacja radziecka
Oświadczenie rządu polskiego w sprawie odkrycia grobów oficerów polskich pod Smoleńskiem-17.04.1943r."

Nie ma Polaka,który by nie był wstrząśniętym do głębi wiadomością,szerzoną przez propagandę niemiecką z największym rozgłosem,o odkryciu pod Smoleńskiem w grobie wspólnym,zmasakrowanych zwłok zaginionych w ZSRR oficerów polskich i o kaźni,której padli ofiarą.rząd Polski polecił 15 kwietnia br.swojemu przedstawicielowi w Szwajcarii zwrócić się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie,w prośbą o wysłanie delegacji,która by zbadała na miejscu istotny stan rzeczy.Zarazem jednak Rząd Polski,w imieniu narodu Polskiego,zaprzecza Niemcom prawa do czerpania ze zbrodni,które zarzuca innym-argumentów w obronie własnej.rząd Polski piętnuje wszystkie zbrodnie,popełnione na polskich obywatelach i odmawia prawa wyzyskiwania tych ofiar w politycznej grze przez kogokolwiek,kto winien jest tych przestępstw przeciw Narodu i Państwu polskiemu.

1.Określ rodzaj źródła
2Jakie było stanowisko rządu polskiego wobec tragedii katyńskiej?
3.Czy polski rząd jednoznacznie wskazał winnego zbrodni pod Smoleńskiem?.

1

Odpowiedzi

2010-03-27T14:56:55+01:00
1)Pisane
2)Rząd polski piętnował tę zbrodnie oraz uznał je za zbrodnie przeciwko Narodu i Państwu polskiemu
3)Polski rzad za sprawce zbrodni wskazał Niemcy.