1 mapa została sporządzona w skali 1:10000 jakiej odległości w rzeczywistości odpowiada 1cm na mapie?
a)1m b)10m c)100m d)1000m
2 odległość miedzy Bocianowem i Królikowem wynosi w rzeczywistości 10km na mapie odległość ta jest równa 2,5cm w jakiej skali wykonana jest mapa
a)1:40 b)1:4000 c)1:40000 d)1:400000
3 skala w jakiej jest wykonana mapa to 1:5000 rynek jest prostokątem o wymiarach 2,1cm x 2,2cm jakie są wymiary jego w rzeczywistości
a)2,1m x 2,2m b)10,5m x 11m c)105m x 110m d)1050m x 1100m
a jaka jest jego powierzchnia w rzeczywistości
a)ok. 0,1ha b)ok.1ha c)ok.10ha d)ok. 100ha
4 a)inna mapa jest wykonana w skali 1:10000000 ilu cm w rzeczywistości odpowiada 1 cm na tej mapie
a)100 000 000 b)10 000 000 c)1000 000 d)100 000
b) ile to metrów
a)100 000 000 b)10 000 000 c)1000 000 d)100 000
c)a ilu kilometrom
a)10 000 b)1000 c)100 d)10

3

Odpowiedzi

2010-03-27T18:47:01+01:00
1. c
2. d
3. c
4.
a) b
b) d
c) c
6 4 6
2010-03-27T18:47:31+01:00
1. 1 cm na mapie = 10 000 cm w terenie = 100 m
Odpowiedź: C
2. 10 km w terenie - 2,5 cm na mapie
10 km = 1 000 000 cm 1 000 000 cm : 2,5 cm = 10 000 000 ccm: 25 cm = 400000
Odpowiedź: D
3. 5000 cm = 50m
2,1 cm x 50 m = 105 m 2,2 cm x 50 m = 110 m
Odpowiedź: C
4. a) Odpowiedź : B
b) Odpowiedź: D
c) Odpowiedź: C
10 5 10
2010-03-27T18:54:28+01:00
1. 10000cm=100m.
odp. C.

2.10km=10000m=1000000cm
1000000:2,5=400000cm
odp.d.

3.RZECZYWISTE WYMIARY:
5000cm*2,1cm=10500cm=105m
5000cm*2,2cm=11000cm=110m
odp.c.
POWIERZCHNIA:
p=a*b
P=105*110
P=11550m2=1.155ha~1ha
odp.b.

4A. odp.b
4B. 10000000cm=100000m
odp.d.
4C. 10000000cm=100000m=100km
odp.C.
8 4 8