Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T07:36:53+02:00
IZOTOPY są to atomy danego pierwiastka różniące się l.neutronów,czyli l.masową, takie same właściwości chemiczne.,różne fiz.

Lekkie izotopy są trwałe jeżeli są stosunek liczb neutronów do protonów w ich jądrach wynosi 1 lub nieznacznie przekracza tą wartość.

Szereg torowy Szereg rozpoczyna się izotopem toru 232Th o okresie półtrwania wynoszącym 14 miliardów lat, a kończy stabilnym ołowiem 208Pb. Szereg jest opisanym wzorem 4n + 0, należy do niego 12 nuklidów, między innymi: 232Th, 228Th, 228Ra, 220Rn.

Szereg uranowy Szereg rozpoczyna się izotopem uranu 235U o okresie półtrwania wynoszącym 700 milionów lat a kończy na stabilnym ołowiu 207Pb. Szereg opisuje wzór 4n + 3 i należy do niego 14 nuklidów, między innymi: 235U, 231Pa, 223Ra.