Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T22:23:47+01:00
H=20cm
a=5cm
b=6cm

h podstawy:
h=√5²-3²=√16=4cm
pole podstawy=½bh=6×½×4=12cm²
pole boczne=2×5×20+6×20=200+120=320
pole całkowite=2×12+320=344cm²
3 2 3
2010-03-27T23:00:59+01:00
Pc= Pb+2*Pp
Pb=prostokąt o bokach równych obwód podstawy i wysokość graniastosłupa
Pp= trójkat równoramienny

Pb=20cm*(5cm+5cm+6cm)=20cm*16cm=320cm²
Pp=½*x*h
x=6cm
h=?
obliczam wysokość podstawy z tw. Piragorasa:
h²+3²=5²
h²=5²-3²
h²=25-9
h²=16
h=4
wysokość ma dł. 4cm

Pp=½*4cm*6cm=12cm²

Pc=320cm²+2*12cm²=320cm²+24cm²=344cm²

Odp. Pole powierzchni tego graniastosłupa wynosi 344cm².
2 5 2