Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T01:44:26+01:00
Rządem londyńskim zaczęto Rząd Emigracyjny nazywać dopiero od czerwca 1940 z racji tego, iż w tym czasie jako swoją siedzibę wybrał Londyn (po naradzie 17 czerwca zdecydowano skorzystać z zaproszenia Winstona Churchilla, 19 czerwca zaczęto wzywać żołnierzy polskich do zmierzania w stronę Wielkiej Brytanii, 22 czerwca Francja podpisała akt kapitulacji a 5 sierpnia 1940 podpisano polsko-brytyjską umowę wojskową).

Wydarzenia, które doprowadziły do powstania Rządu Emigracyjnego:

1 września 1939 - agresja III Rzeszy na Polskę
17 września - agresja Związku Radzieckiego na Polskę
17/18 września - rząd polski ewakuuje się do Rumunii, mimo tego, iż oba kraje łączyły umowy, Rumunia wymagała od rządu zrzeszenia się suwerenności, Polacy na to nie przystali więc zostali umieszczeni w ośrodkach internowania

Efektem tych wydarzeń była konieczność wybrania nowego rządu. Mościcki (prezydent) wybrał 25 września jako swojego następce Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego. Był on związanym z sanacją ambasadorem RP we Włoszech. Nie spodobał się politykom polskim we Francji dlatego zrzekł się nominacji. Na prezydenta ostatecznie wybrany został Władysław Raczkiewicz. Premierem został Władysław Sikorski. 2 października rozwiązano Sejm i Senat RP, jako "zamiennik" stworzono 9 grudnia Radę Narodową Rzeczypospolitej Polskiej . 4 stycznia 1940 podpisana została polsko-francuska umowa wojskowa i tak przez pewien czas RE działał w Paryżu. Potem od 12 listopada 1939 do 12 czerwca 1940 działał w Angers na takiej zasadzie, że władze francuskie zrzekły się części swojego terytorium na rzecz RE, nie chodziło tutaj jednak o to, że był to "kawałek nowej Polski", wszystko odbywało się na zasadzie eksterytorialności.
1 4 1